Organizatorzy

Organizatorami konferencji są

Politechnika Białostocka

oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Współorganizatorami konferencji są:

PTETiS o. Białystok

Koło SEP Pracowników Politechniki Białostockiej

Koło Studenckie SEP PB

Koło Naukowe LUX