Organizatorzy

Organizatorami konferencji są

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii,

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu,

OZEON sp. z o.o.

PGE

PGNIG

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Współorganizatorami konferencji są:

PTETiS o. Białystok

Koło SEP Pracowników Politechniki Białostockiej

Koło Studenckie SEP PB

Koło Naukowe LUX