Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

Członkowie:

mgr Krzysztof Stawnicki

dr inż. Urszula Błaszczak

dr inż. Helena Rusak

dr hab. inż. Jacek Kusznier

dr inż. Marcin Sulkowski

dr inż. Zbigniew Skibko

dr inż. Grzegorz Hołdyński

dr inż. Dariusz Sajewicz

dr inż. Łukasz Budzyński

mgr inż. Ewa Kulesza

dr inż. Zbigniew Sołjan

mgr inż. Damian Tyniecki

inż. Jacek Sajczyk

Piotr Strzałkowski

Jarosław Chodynicki