Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

Członkowie:

dr Maciej Borzyszkowski

mgr inż. Magdalena Tymińska

dr inż. Urszula Błaszczak

dr inż. Helena Rusak

dr inż. Jacek Kusznier

dr inż. Marcin Sulkowski

dr inż. Zbigniew Skibko

dr inż. Grzegorz Hołdyński

dr inż. Dariusz Sajewicz

dr inż. Łukasz Budzyński

mgr inż. Ewa Kulesza

mgr inż. Zbigniew Sołjan

mgr inż. Damian Tyniecki

Piotr Strzałkowski

mgr inż. Daniel Płoński

mg inż. Michał Frydrych