Komitet naukowy

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, PB

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

dr hab. inż. Irena Fryc, PB

dr hab. inż. Piotr Pracki, PW

dr inż. Przemysław Tabaka, PŁ

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, PP