Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, PB

dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB

dr hab. inż. Dariusz Jańczak

dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB

dr hab. inż. Piotr Pracki, PW

dr inż. Przemysław Tabaka, PŁ

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, PP