Autorzy

Autorzy referatów powinni przygotować max. 15 minutową prezentację, którą należy dostarczyć do Organizatorów do dnia 12 września, wysyłając informację na adres tefen@pb.edu.pl oraz m.zajkowski@pb.edu.pl.

Materiały można również przesłać do Dysku on-line BOX.BIAMAN: https://box.biaman.pl/u/d/f5960750cddb4c20a4cf/

 

Artykuły publikowane będą w materiałach konferencyjnych w języku polskim, dostępnych na stronie internetowej konferencji.

Wybrane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej w języku angielskim (80 pkt MNiSW).

Artykuły należy przygotować na formatce według WZORU, przy czym długość artykułu powinna wynosić od 3 do 12 stron

 

 

SZABLON ARTYKUŁU DO MONOGRAFII