Program

18 maja 2018 r.

9.30 – uroczyste otwarcie Konferencji TEFEN

10.00 – 11.00 – 3 wykłady wprowadzające (efektywność energetyczna w oświetleniu, klastry energii, unijne i krajowe finansowanie przedsięwzięć)

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.30

Panel I –  naukowy (8 referatów 15 minutowych)

Panel II – samorządowy (prowadzony przez Doradców Energetycznych NFOŚiGW)

 

13.30 – 14.15 – obiad

14.15 – 15.00 – debata i podsumowanie konferencji