Program

13.09.2021 r. (Biblioteka Publiczna – Supraśl, ul Cieliczańska 1)

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji
Dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla

10:10 – 10:30 Wręczenie Eko Certyfikatów
10:30 – 11:00 Fundusze na transformację energetyczną
Artur Michalski – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11:00 – 11:30 Budowa lokalnego rynku energii
Szymon Kozak – Prezes Zarządu DOEKO GROUP Sp. z o.o.

11:30 – 12:00 Technologie wodorowe w zastosowaniu Klastrów Energii
Jacek Spólnik – Prezes Zarządu Energy Island Sp. z o.o.

12:00 – 13:00 PANEL DYSKUSYJNY „Klastry Energii – za i przeciw”

IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „TEFEN 2021”- transmisja online 

13:00 – 16:00      BLOK TEMATYCZNY „TECHNOLOGIE W KLASTRACH ENERGII”

Moderator: dr inż. Grzegorz Hołdyński

 1. Frank Berlips: “Best practice examples of increasing the efficiency in small and medium size companies”, Energieberatung Berlips
 2. Marek Kurkowski: “Wyznaczanie parametrów źródeł i opraw LED niezbędnych do rejestracji w obowiązkowym Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL)”, Politechnika Częstochowska
 3. Marcin Sulkowski: “Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta – wymagania nowej normy PN-HD 60364-8-2:2019-1”, Politechnika Białostocka
 4. Helena Rusak: “Zużycie energii cieplnej i elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej””, Politechnika Białostocka
 5. Zbigniew Sołjan: “Składowe mocy oraz prądów w podstawowej oraz rozwiniętej teorii mocy Budeanu”, Politechnika Białostocka
 6. Grzegorz Hołdyński: “Zmodyfikowana metoda aproksymacji wielomianowej pomiaru impedancji pętli zwarciowej”, Politechnika Białostocka
 7. Robert Supronowicz: ” Wyznaczanie położenia punktu chromatyczności źródła światła w różnych układach kolorymetrycznych  “, Politechnika Białostocka
 8. Honorata Sierocka: “Aspekty efektywności energetycznej w obiektach o szczególnym zagrożeniu porażeniowym na przykładzie parku wodnego”, Politechnika Białostocka
 9. Piotr Gibulski: „Możliwości wykorzystania światła dziennego w bilansie energetycznym budynków użyteczności publicznej”, Politechnika Białostocka
 10.  Mateusz Sumorek: “Elektromobilność a gospodarka energetyczna”, Politechnika Białostocka
 11. Mateusz Świszcz: “Mała retencja jako sposób przeciwdziałania skutkom coraz częstszych susz w Polsce”, Politechnika Białostocka

15:45 – 16:00      Podsumowanie konferencji