Program

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

11 kwietnia 2019 r.

10.00 – uroczyste otwarcie Konferencji TEFEN

10.15 – 11.45 – Panel plenarny – Aula W030

10.15 – 10.40 – ” Światowe trendy w ogrzewaniu – pompy ciepła w budynkach bez smogu” – dr inż. Małgorzata Smuczyńska, NIBE-BIAWAR sp. z o.o.

10.40 – 11.05 – “Elektromobilność  i jakość energii w praktyce samorządów” – Przemysław Wojtkiewicz, Janusz Flasza, Matic S.A./Politechnika Częstochowska

11.05 – 11.30 – “Nowoczesne technologie oświetleniowe dla JST” – Piotr Nowiński, Philips/Signify

11.30 – 11.50- “Odnawialne źródła energii w Gminie Turoń Kościelna” – Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna

11.50 – 12.20 – Przerwa kawowa

 

Panel I – samorządowy (prowadzony przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Białymstoku) – Aula W030

12.20 – 12.35 – “Pożyczka termomodernizacyjna” – Magdalena Tymińska, WFOŚiGW

12.35 – 12.50 – “Program priorytetowy „Czyste powietrze” – Adam Pućko, WFOŚiGW

12.50 – 13.05 – “Oświetlenie drogowe LED” – Ewa Zagubień, Philips/Signify

13.05 – 13.20 – “Pompy ciepła i PV czyli nowoczesne technologie w istniejących budynkach komercyjnych” – Małgorzata Smuczyńska, NIBE-BIAWAR sp. z o.o.

13.20 – 13.35 – “Zastosowanie ogrzewanie powierzchniowego na podczerwień i odnawialnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym i pasywnym” – Grzegorz Brzezicki, Carbonheat

13.35 – 13.50 – “Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego” – Krzysztof Stawnicki, Urząd Marszałkowski

13.50 – 14.05 – “Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE, środki POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW”  – Daniel Płoński, WFOŚiGW

14.05 – 14.20 – Dyskusja i podsumowanie

14.20 – 15.00 – Obiad

Panel II –  naukowy – Aula W029

12.20 – 12.35 – “Emacs – nowoczesny system zarządzania energią” – Mariusz Piotrowski, Electrum

12.35 – 12.50 – “Sterowanie oświetleniem a efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej” – Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

13.50 – 13.05 – “Wpływ czasu eksploatacji LEDów stosowanych do celów oświetleniowych na ich skuteczność świetlną” – Robert Supronowicz, Irena Fryc, PB

13.05 – 13.20 – “Kompensacja i symetryzacja odbiorników liniowych niezrównoważonych zasilanych napięciem asymetrycznym” – Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Sołjan, PB

13.20 – 13.35 – “Nowa metoda pomiaru wartości zespolonej impedancji pętli zwarciowej” – Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko, PB

13.35 – 13.50 – Analiza wpływu zapadów napięcia w sieci wewnętrznej wybranego zakładu przemysłowego na pracę regulowanych napędów elektrycznych  – Grzegorz Hołdyński, Dariusz Sajewicz, PB

13.50 – 14.05 – „Oświetlenie uliczne – przejścia dla pieszych. Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy wykorzystaniu matrycowego systemu oświetleniowego” – Damian Tyniecki, PB

14.05 – 14.20 – Dyskusja i podsumowanie

14.20 – Obiad