Program

23.05.2022 r. 

Biblioteka Publiczna – Supraśl, ul Cieliczańska 1
Moderator: dr Grzegorz Chocian

09:00 – 09:45 – Rejestracja uczestników

09:50 –10:00 – Otwarcie Kongresu, Dr Radosław Dobrowolski –Burmistrz Supraśla

10:00 -10:30 – Wręczenie Eko Certyfikatów oraz medali z okazji 10-lecia Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

10:30 -10:40 – Wyzwania związane z transformacją energetyczną, Paweł Sałek -Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska

10:40 -10:55 – Smart City, Smart Village, Smart Citizen -czy warto być smart? Adam Walicki–Prezes Zarządu Instytutu Kronenberga

10:55-11:10 – Modernizacja oświetlenia miejskiego we Włocławku przykładem idei Smart Eco City w oświetleniu, Daniel Kutryb -Dyrektor Sprzedaży Shreder

11:10 –11:30 – Nowe technologie a ochrona środowiska, Anna Krysztopik –Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP

11:30 –11:45 – Pozyskiwanie środków zewnętrznych na instalacje OZE, Artur Zawisza -Prezes Zarządu UPEBI, Beata Matecka –Prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group”

11:45 –12:00 – Technologie SMART w przestrzeni publicznej, Piotr Hołubowicz –Prezes Zarządu SEEDIA Sp. z o.o
12:00 – 13:00 – PANEL DYSKUSYJNY „Suwerenność energetyczna”

IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „TEFEN 2022”- transmisja online 

13:00 – 15:00      BLOK TEMATYCZNY „TECHNOLOGIE SMART i ELEKTROMOBILNOŚĆ”

Moderator: dr inż. Grzegorz Hołdyński

13.00 – 13.30 – Tomasz Popławski: Współpraca wirtualnej elektrowni ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych
13.30 – 14.00 – Marek Kurkowski: Możliwości i ograniczenia sprzętowe instalacji oświetlenia drogowego jako “źródła energii” dla samochodów elektrycznych
14.00 – 14.20 – Damian Orzechowski: Bezemisyjny transport osobisty przy wykorzystaniu OZE
14.20 – 14.40 – Łukasz Gryko: Dezynfekcja promieniowaniem UVC, degradacja emiterów LED UVC
14.40 – 15.00 – Jacek Kusznier: Wpływ właściwości spektralnych źródeł światła na obrazy postrzegane i rejestrowane
15.00 – 15.20 –  Irena Fryc, Maciej Listowski: The color quality of LED lights operating at different ambient temperatures – summer and winter
15.20 – 15.40 – Alan Kondrusik: Wykorzystanie Arduino i czujników do monitorowania parametrów środowiskowych
15.40 – 16.00 – Marcin Sulkowski, Honorata Sierocka: Aspekty funkcjonalne prosumenckich instalacji elektrycznych w aspekcie procesów normalizacyjnych

16:00      Podsumowanie konferencji