Program

18 maja 2018 r.

10.00 – uroczyste otwarcie Konferencji TEFEN

10.15 – 11.15 – wykłady wprowadzające – Aula I

  • Podlaskie – energia – współpraca – dr hab. inż. Piotr Banaszuk, prof. PB
  • Inteligentne oświetlenia drogowego w Smart City – dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
  • Projekt RIGRID – planowanie i zarządzanie energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich – Anna Szemiot – Kierownik dz. Marketingu ELECTRUM

11.15 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.30

Panel I –  naukowy – Aula W030

11.45 – Wybrane problemy projektowania oświetlenia drogowego z użyciem opraw LED z uwzględnieniem zanieczyszczenia światłem – Damian Tyniecki, PB

12.00 – Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej systemów oświetleniowych w wybranym gabinecie lekarskim przy wykorzystaniu światła dziennego – Magdalena Sielachowska, PB

12.15 – Analiza metodologii prognozowania zużycia energii elektrycznej wnętrzowych instalacji oświetleniowych uwzględniających światło dzienne – Marek Kurkowski, PCz

12.30 –  Nowe miary jakości oświetlenia technologia i sposoby pomiaru – Andrzej Rybczyński – GL-Optic

12.45 – Optymalizacja struktur mikrosieci prądu przemiennego na terenach wiejskich/Poprawa efektywności energetycznej podsystemów napędzanych silnikami elektrycznymi – Adam Borchert

13.00 – Poprawa efektywności energetycznej układów elektroenergetycznych z wykorzystaniem filtrów aktywnych – Zbigniew Sołjan, PB

13.15 -RIGRID – instalacja demonstracyjna – Karol Łapiński – ELECTRUM

13.30 – Wykrywanie stanu pracy wyspowej w sieciach elektroenergetycznych z odnawialnymi źródłami energii – Krzysztof Dmitruk, PB

Panel II – samorządowy (prowadzony przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Białymstoku) – Aula I

11.45 – Siemiatycki Klaster Energii – Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta Siemiatycze

12.00 – Kierunki zmian w efektywności energetycznej gospodarstw  domowych – Marcin Sulkowski, PB

12.15 – Podejście projektowe do przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej – Elżbieta Fogiel – ProFiS

12.30 – Próba wprowadzenia zaawansowanych technologii wykorzystania OZE w Gminie Puńsk – Witold Liszkowski – Wójt Gminy Puńsk

12.45 –  Zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw w budynkach będących własnością gmin – Helena Rusak, Robert Bogatko, PB

13.00 -Oświetlenie uliczne jako istotny element efektywności energetycznej współczesnej gminy – Marek Lorczyk – Philips

13.15 – Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE, środki POIiŚ i NFOŚiGW – Aleksandra Jabłońska-Steć i Jarosław Stańczyk – NFOŚiGW

13.30 – Możliwości związane z Projektem Doradztwa Energetycznego – Przemysław Sojko – WFOŚiGW w Białymstoku

 

14.00 – Podsumowanie konferencji

14.10 – 15.00 – obiad