O Konferencji

   

V edycja Konferencji Naukowo-Technicznej
“Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN’2022
odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku”

Obszar tematyczny:

  • klastry energii,
  • efektywność energetyczna,
  • wpływ OZE na efektywność energetyczną,
  • efektywne energetycznie budownictwo i architektura,
  • elektromobilność,
  • technologie SMART
  • mała retencja.

Temat przewodni: Technologie SMART i elektromobilność

Celem konferencji jest dyskusja naukowa i część warsztatowa  z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas panelu plenarnego poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do problematyki efektywności energetycznej w kontekście wykorzystania OZE, elektromobilności i technologii SMART w kształtowaniu bilansu energetycznego budynków, miast i gmin. Pojawią się też kwestie ściśle związane z polityką energetyczną województwa podlaskiego oraz poruszane będą problemy kształtowania energochłonności różnych sektorów lokalnej gospodarki. Tematem wiodącym będą technologie SMART oraz elektromobilność i możliwości ich aplikowania w gminach i powiatach.

Artykuły publikowane będą w materiałach konferencyjnych w języku polskim, dostępnych na stronie internetowej konferencji. Wybrane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej w języku angielskim (80 pkt MNiSW).

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i naukowców oraz firmy i podmioty zajmujące się efektywnością energetyczną.

Udział w konferencji oraz publikacje w materiałąch konferencyjnych – BEZPŁATNIE.

Wydarzenie będzie transmitowane na platformie streamingowej YouTube oraz w mediach społecznościowych.

 

TEFEN’2022 -ZAPROSZENIE