O Konferencji

   

Druga edycja Konferencji Naukowo-Technicznej
“Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN’2019
odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Obszar tematyczny:

  • efektywność energetyczna instalacji w budynkach użyteczności publicznej,
  • wpływ OZE na efektywność energetyczną,
  • inteligentne systemy sterowania,
  • efektywne energetycznie budownictwo i architektura,
  • światło dzienne

Temat przewodni: INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Celem konferencji jest dyskusja naukowa i część warsztatowa  z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas panelu plenarnego poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do problematyki efektywności energetycznej w kontekście wykorzystania OZE i światła dziennego oraz systemów elektroenergetycznych w kształtowaniu bilansu energetycznego budynków użyteczności publicznej i terenów gminnych. Pojawią się też kwestie ściśle związane z polityką energetyczną województwa podlaskiego oraz poruszane będą problemy kształtowania energochłonności różnych sektorów lokalnej gospodarki.

Artykuły publikowane będą bezpłatnie w czasopiśmie branżowym (6 pkt MNiSW – lista B). Planowane jest również wydanie pokonferencyjnej recenzowanej monografii naukowej w języku angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nocleg we własnym zakresie (Organizatorzy mogą zaproponować pobyt w wybranych hotelach ze zniżką)

FOLDER INFORMACYJNY_2019