O Konferencji

   

W związku z pandemią COVID-19, termin konferencji uległ zmianie oraz formule.

Trzecia edycja Konferencji Naukowo-Technicznej
“Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN’2020
odbędzie się w dniu 14 września 2020 roku – “on-line”

Obszar tematyczny:

  • efektywność energetyczna instalacji,
  • wpływ OZE na efektywność energetyczną,
  • efektywne energetycznie budownictwo i architektura,
  • elektromobilność,
  • technologie SMART
  • mała retencja.

Temat przewodni: ELEKTROMOBILNOŚĆ I SMART CITY

Celem konferencji jest dyskusja naukowa i część warsztatowa  z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas panelu plenarnego poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do problematyki efektywności energetycznej w kontekście wykorzystania OZE, elektromobilności i technologii SMART w kształtowaniu bilansu energetycznego budynków, miast i gmin. Pojawią się też kwestie ściśle związane z polityką energetyczną województwa podlaskiego oraz poruszane będą problemy kształtowania energochłonności różnych sektorów lokalnej gospodarki.

Artykuły publikowane będą w materiałach konferencyjnych w języku polskim, dostępnych na stronie internetowej konferencji. Wybrane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej w języku angielskim (80 pkt MNiSW).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nocleg we własnym zakresie (Organizatorzy mogą zaproponować pobyt w wybranych hotelach ze zniżką)

TEFEN-FOLDER_2020